Den præcise pris per time aftales mellem eleven og tutoren inden den første time finder sted.

Prisen afhænger normalt af følgende faktorer
- Niveau'et på det fag som eleven ønsker lektiehjælp i.
- Evt. transportomkostninger for tutoren.
- Mængden af forberedelse som tutoren skal lave inden undervisningstimen.

Den typiske pris for en times undervisning ligger mellem 200 kr og 300 kr. Men kan være højere eller lavere afhængig af fag og niveau. Hvis eleven ønsker flere sammenhængende undervisningstider kan det være muligt at opnå en mængderabat.

Tutoren.dk står udelukkende for formidlingen mellem tutoren og eleven, så betalingen foregår direkte til tutoren.

Tutoren.dk anbefaler, at betalingen foregår kontant eller via MobilePay efter hver undervisningstime.