Ordet tutor kommer fra latin og betyder oprindelig 'beskytter eller hjælper', men bruges i dag mere om en vejleder.

En tutor er altså en person der hjælper andre og bruges her om person som tilbyder lektiehjælp eller praktisk undervisning i et fag eller disciplin til en elev.

I gamle dage brugte man også betegnelsen huslærer eller privatlærer.

Normalt foregår det som en-til-en undervisning i et privathjem eller et offentligt sted såsom et bibliotek eller en uddannelsesinstitution og har mere karakter af vejledning og hjælp til opgaveløsning end egentlig formel undervisning.

For at være tutor behøver man ikke at have nogen pædagogisk uddannelse (men pædagogiske evner er et must), sålænge man bare har viden om de fag, man tilbyder undervisning i og lysten til at videregive denne viden.