Eleven og tutoren aftaler indbyrdes, hvor undervisningen skal finde sted.

Typisk finder den sted hjemme hos enten eleven eller hos tutoren. Hovedsagen er at det er et stille og roligt sted, men nok bordplads til både elevens og tutorens bøger og notater.

I tilfælde af at man ikke vil mødes privat kan man også mødes på offentlige steder - her er især biblioteteker velegnede. I nogle tilfælde kan det også være en mulighed at mødes på elevens uddannelsesinstitution, hvis man kan finde et roligt studielokale.

Det kan ikke anbefales at mødes på cafeer eller lignende, da den omgivende støj giver en mærkbar forringet indlæringsituation.

Tutoren.dk anbefaler, at hvis det drejer sig om en en folkekole-elev, så mødes man altid hjemme hos eleven mens minimum en forælder er hjemme.