Beskrivelse

Jeg har mange års erfaring som tutor og har hjulpet elever og studerende, både fra folkeskole, gymnasie og videregående uddannelser.

Min baggrund er en akademisk uddannelse som cand.scient.soc (sociologi og kommunikation) samt flere års arbejde som lærer i folkeskole og på VUC. I en periode har jeg også undervist udenlandske studerende i dansk, og endelig har jeg erfaring som journalist og skribent.

Jeg har hjulpet mange gymnasieelever med at skabe sammenhæng og forståelse i fagene. Ved de større og mindre skriftlige opgaver har mange elever haft glæde af min hjælp til at holde den røde tråd, anvende teori og empiri og formulere sig godt og letforståeligt.

Jeg hjælper også meget gerne elever i folkeskolen, der har brug for 'et lille skub' til at komme videre med forståelsen i et eller flere fag.

Som lærer og vejleder er jeg tålmodig og empatisk, og jeg har i en periode har jeg været mentor for to udsatte unge. Jeg er vant til elever og studerende i forskellige aldersklasser - både børn, unge og voksne - og fra forskellige miljøer.

Det er især i fagene dansk, engelsk, historie, religion og samfundsfag, mine kompetencer er. Når det gælder videregående uddannelser i andre fag inden for humaniora og samfundsfag, vil jeg kunne bidrage med at gennemlæse, rette og kommentere større og mindre opgaver, således at du kan holde 'det forkromede overblik' og levere et godt produkt på studiet.

Jeg har således hjulpet mange studerende inden for f.eks. sundheds- og pædagogiske fag eller erhvervsuddannelser med deres opgaver. Jeg læser også gerne korrektur på opgaver.

Jeg har bil og kan komme rundt omkring i hovedstadsområdet, og jeg er rimeligt fleksibel mht. tider. For elever og studerende udenfor hovedstadsområdet kan jeg tilbyde hjælp via mail og f.eks. Google Docs eller Skype.

Jeg ser frem til at tilbyde min hjælp.

Erfaring
Rigtig megen (5 - 10 år)
Uddannelse
Lang videregående
Pris
Alder
45-54 år

Kontakt tutoren