Beskrivelse

NB.lEKTIEHJÆLPEN KAN DESVÆRRE PR 1/4 2024 IKKE LÆNGERE TILBYDES.

 

nb.i forårssemestret 2024 tilbydes kun lektiehjælp over skype i Kemi c og kemi b:

  1. Løbende hjælp til tilegnelse og forståelse af stoffet som supplement til din ordinære undervisning. Foretrukne lærebøger: Basis C og B.
  2. Sessioner optages som videoer, der vil ligge på din computer 1 måned til fri afspilning.
  3. I den sidste del af semestret gennemgås og øves eksamensspørgsmål.
  4. Timeprisen er 60 kr. Og elever, der af den ene eller anden årsag vil have behove for mange timers hjælp, vil være først i køen.

 

NB. Ingen tilgang af nye elever i 2, semester 2023.All

 

UNDERVISNINGSERFARING: 40 års undervisning i biokemi og kemi i
universitetsregi. Har desuden (i mit otium) hjulpet mine
sønner med deres gymnasiefag, i særdeleshed kemi, matematik, fysik, dansk,
biologi og fransk.
Seneste 10 år tillige elever fra gymnasier og diverse videregående uddannelser, herunder 1. års universitetsstuderende.

NOTICE! Help is also offered to members of families temporarily posted abroad who wish to keep in touch with chemistry, physics, mathematics and biology on the level taught in the Danish gymnasium.

DER TILBYDES UDELUKKENDE ONLINE LEKTIEHJÆLP: SKYPE-VIDEOCHAT med VIDEO-OPTAGELSE af hver session. Videoerne vil efterfølgende ligge på din computer, så du kan genspille dem så mange gange, du ønsker - noget alle elever sætter stor pris på. Se nedenfor nærmere under "Online hjælpens værktøjer", hvordan det fungerer.

PRIS: 60 kr pr Skype- kontakttime for 2. generations indvandrere i 1.g (!), se nærmere nedenfor under pkt. 9. For alle andre: 120 kr pr Skype- kontakttime. Og hvis kontakttiden kun er en brøkdel af en time, betales der naturligvis kun denne brøkdel af timeprisen. Jeg beregner IKKE ekstra for min eventuelle forberedelsestid. BETALING: Forud over MobilePay - hvis andet ikke er aftalt. BEMÆRK tillige, at hvis du efter første session vurderer at min hjælp ikke er noget for dig, så skal du ikke betale. Efterfølgende vil du så selvfølgelig være afskåret fra at søge min hjælp.

TYPISK FORLØB: Du mailer det, du ønsker hjælp til, mindst 24 timer, før vi mødes over Skype. Når jeg modtager det fremsendte, ser jeg det hurtig igennem og melder tilbage med en sms, om og hvornår jeg kan hjælpe dig.

1) KEMI:Løbende på A-, B- og C niveau. Desuden intensiv eksamens-forberedelse: mundtlig Kemi C og
B, eksempelvis 7-14 dage á 2 timer, afhængig af din status. De hertil hørende laboratorieøvelser og (tilhørende) eksamensspørgsmål er velkendte for mig. Med hensyn til skriftlig Kemi A er træningen gennemregning af gamle eksamenssæt.

2) MATEMATIK (A/B), FYSIK (A/B), BIOLOGI (A/B), DANSK (stil) og ENGELSK
(B): hjælp til opgaveløsning.

3) ADGANGSKURSUS TIL UNIVERSITETERNE (DTU, AAU, AU OG SDU). Inklusiv gennemregning af tidligere eksamenssæt.

4) INGENIØRSTUDERENDE: Hjælp til opgaveregning i kemi,
termodynamik og fysik på indledende moduler svarende til gymnasiernes A niveau.

5) UNIVERSITETSSTUDERENDE:

TANDLÆGE - og MEDICIN STUDERENDE Århus Universitet: Intensiv forberedelse til
(re)eksamen i kemi pensum.

MEDICIN- og TANDLÆGESTUDERENDE Københavns Universitet: Intensiv hjælp til kemidelen 1. semester.

KEMI-, BIOKEMI-, BIOLOGI- , VETERINÆRMEDICIN- , FARMAKOLOGI- og andre NATURVIDENSKABSTUDERENDE ved universiteterne: løbende hjælp til 1. og i begrænset omfang 2.semesters kemimoduler. Tillige gennemregning af gamle eksamensopgaver.

Min oplevelse er, at rigtig mange af jer spilder meget tid på de store 50-60 personers hold såvel til forelæsning som holdundervisning, fordi I så at sige bliver hægtet af næsten fra starten. Det skyldes flere ting: 1) forelæsnings kulturen, hvor man i kvik succession viser 10-12 PowerPoints på en undervisningstime (45 min) til formidling af dagens emne, der eksempelvis kunne være elektrokemi, kemisk termodynamik eller reaktionskinetik eller etc. For mange af os er dette uforenelig med egentlig forståelse og desværre mere en kilde til frustration over "ikke at kunne følge med". 2) At lærebogen ofte er en 1000- siders engelsksproget universitets lærebog, som I opgiver at læse i dels pga. sprogvanskelighed dels pga. jeres vanskelighed med at lokalisere det væsentlige i de mange sider. 3) At holdundervisningen, hvis intention er gennemarbejdning af stoffet ved opgaveløsning, ofte foregår i holdstørrelser på 50 med kun 1-2 lærer/hjælpelærer/ ældre studerende. Betingelser der naturligvis udelukker egentlig hjælp til dem, der har mest brug for det. 4) At undervisningsstedet overvurderer de forudsætninger I kommer med i form af kemi B, der ydermere kan være nogle år gammel.

Min påstand er, at der her er et massivt behov for lektiehjælp. Samtidig anerkender jeg, at selv en nærmest symbolsk timepris på 100-150 kr for lektiehjælp kan være/blive en betragtelig økonomisk belastning af SU'en, hvis man har behov for mange timer - og kemi tager altså den tid, kemi tager.

Jeg har over årene adresseret problemet ved at foreslå mine single-elever, at de går sammen med en eller flere ligestillede holdkammerater om lektiehjælpen - dog forgæves! Og begrundelsen har altid været, "at det er bedst, når vi kun er én", og man kan blive ved med at spørge ind til et problem indtil "tiøren falder", og ikke føle sig stresset af, at kammeraten har forstået tingene. Det forstår og anerkender jeg. Ikke desto mindre opfordrer jeg fortsat til at man finder en holdkammerat med samme behov som een selv og går sammen om lektiehjælpen og deler udgiften. Et større antal timer skulle giver "bedre tid" og mindre stress - og bedre økonomi. At lektiehjælpssessionerne videooptages, og optagelserne efterfølgende kan genspilles og udveksles holdkammerater imellem kan måske hjælpe udviklingen på vej. Se nedenfor nærmere under "Online hjælpens værktøjer"

6) LABORANT- og BIOANALYTIKERSTUDERENDE, 1. år: Hjælp til opgaveregning i kemi.

7) MASKINMESTER: Hjælp til elever på adgangskursus (matematik og fysik) til maskinmesterskolen.

8) SRP: Kemi/biologi - Kemi/matematik - dog kun hvis opgaven omfatter en laboratoriedel (eksperimentelt arbejde). Min hjælp vil bestå af løbende 2-vejs kommunikation over Skype gennem hele perioden. BEMÆRK, at jeg IKKE giver mig af med ”at rette din SRP opgave dagen før”, den skal afleveres. Og ”hvad koster det”? Det enkle svar: det samme som al anden lektiehjælp: 120 kr. pr Skype time. Du vil således under hele forløbet kunne beregne din regning ud fra samtaletiden, der står på Skype ved afslutningen af et opkald. "Men hvad kan det løbe op i"? 300 - 1500 kr! Og "er jeg så sikret en god karakter?". Nej - ingenlunde! 4 - 12 er, indtil videre, karakterområdet.

9) 2.GENERATIONS INDVANDRERE, DER STARTER I 1. G: jeg vil kunne hjælpe dig med langt de fleste fag (mat/kem/fys/biol/dansk/engelsk/fransk). Fra flere års lektiehjælp er mit indtryk, at det er vigtigt for mange af jer, at I "kommer rigtig med" lige fra starten i gymnasiet. At I undgår den negative spiral, som følger af at "komme bagud", hvor man forstår mindre og mindre i timerne og derved spilder mere og mere tid - og naturligvis får en dårligere og dårligere tid i gymnasiet - og, ikke at forglemme, vil stå svagt efter gymnasiet. En del af jer vil have behov for megen hjælp og oveni ikke helt have de samme muligheder for hjælp fra omgivelserne som jeres etnisk-danske kammerater. Derfor er prisen for jer sat til 60 kr/time. Ikke desto mindre får jeg kun få henvendelser fra denne gruppe - men skal da love for at I henvender jer i stort tal, når I er kommet i 2. og 3. G. Jeg tror, at forklaringen er, at i 1. G tænker I: "det går nok, har bare lidt begyndervanskeligheder i et par fag, så det bliver nok bedre i 2. og 3. G". Det er som sådan en positiv holdning og tiltro til, at "det hele nok skal gå",der kan berolige mange 1. G'er, der måtte have problemer med et fag eller to. Nogle af jer opdager så i 2.og 3.G , at sådan gik det ikke, og nu skal fagene afsluttes (eksamen) og danne et mere eller mindre skrøbeligt grundlag for jeres egentlige uddannelse efter gymnasiet. Så til I 1. G'er: vær på forkant med din situation - det er ikke" pinligt" at skulle have behov for lektiehjælp, det er et aktivt tiltag du foretager - det kan ydermere fjerne mere skolestress, end du forestiller dig.

10) Selvstuderende (Kemi, Fysik og Matematik på A, B og C niveau). I er udfordret, dels af den sparsomme lærer/vejleder kontakt, dels af ikke at have muligheden for at kunne stille de mange "her og nu" spørgsmål ansigt til ansigt med læreren, som man jo ellers har i gymnasierne. Noget af det - i mine øjne - pædagogisk mest beklagelige for jer er afviklingen af laboratorieøvelserne (7-10 stk) på een weekend (2 dage!) - noget der i gymnasierne tidsmæssigt er betydeligt strakt ud og koordineret med den teoretiske undervisning. Jeres betingelser synes at være: download en øvelsesvejledning og mød så op en weekend og lav øvelserne. Jeg vil tro, at udbyttet for de fleste vil være lille og frustrationen stor - hvis ikke øvelserne i forvejen er snakket i gennem - og det er præcis, hvad jeg gør med dem, jeg hjælper. At det er så vigtigt at have forstået og kunne gøre rede for øvelserne skyldes, at eksaminationen (eksamensspørgsmålene) tager udgangspunkt i øvelserne.

NB.
I matematikken benytter jeg CAS-værktøjet TI-nspire CAS (Texas
Instruments).

ONLINE HJÆLPENS VÆRKTØJER:

1) Alle vore sessioner video optages, og videoerne vil bagefter ligger på din computer, og du vil kunne afspille den så mange gange du ønsker - alene, eller sammen med en læsekammerat over skype, eller også blot videresende videoen til en kammerat. Optagelse af video er virkelig værdsat at dømme efter det feedback, jeg får.
2) Et kvalitetswebcam, så du vil kunne se, hvad jeg med "papir og blyant" opskriver på mit
skrivebord af skitser/ligninger/udregninger/reaktionsligninger etc. Og her skal du ikke skrive med, men i stedet bruge opmærksomheden på og spørge ind til det, jeg skriver. Fordi, til slut tager jeg et billede og mailer det til dig.
3) En 'skriveplade' (Wacom's Bamboo) i kombination med at jeg deler skærm med dig. Vi er temmelig begejstrede for dette værktøj, fordi det giver mulighed for, at du kan se og spørge ind til det, jeg skriver og tegner. Eksempelvis når vi regner på ligninger, hvor vi flytter rundt på faktorer og led etc. og skal overholde de basale regler. Eller når vi skal opskrive kemiske strukturformler, og når vi skal opskrive og afstemme kemiske reaktionsligninger. Altså præcis som ved webcam ovenfor. Men den ekstra fordel er nu, at jeg kan dele min skærm op i 2 halvdele og anbringe den stillede opgave på den ene halvdel og bruge den anden halvdel til min/vores udarbejdelse/opskrivning af løsningen. Det er ofte rigtig nyttigt at have opgavens tekst liggende ved siden af, når man laver besvarelsen. Og selvfølgelig behøver du ikke at "skrive med", men kan bruge din opmærksomhed på og spørge ind til det jeg skriver, for til slut "saver" jeg og mailer det til dig. Alternativt kan du selv tage et skærmbillede (”PrtScr” tasten på tastaturet).
3) Skærmdeling, per se, altså uden webcam eller skriveplade, benytter vi ved retning/redigering af rapporter og stile: jeg åbner dit dokument og sammen læser vi nu igennem og bliver enige om rettelser og ændringer, som jeg skriver ind med det samme. Når vi er færdige, gemmer jeg dokumentet og mailer det til dig. - Bemærk, at som udgangspunkt er jeg tilhænger af, at vi laver dette SAMMEN som beskrevet. Det der med, "at du sender en rapport eller stil og bare vil have den rettede tilbage til videre-sendelse til din lærer" er ikke lige hos mig - fordi jeg synes det indebærer for meget spild af tid for dig, din lærer - og mig selv.

FLEKSIBILITETEN HAR VIST SIG AT VÆRE STOR: Mange har en i-phone/smart phone i lommen eller en tablet (og har downloadet Skype herpå) og opløsningen på skærmene er tilstrækkelig til, at du vil kunne se, hvad jeg skriver på mit skrivebord. Men ikke nok med det! Smart phonens kamera er så godt, at du kan tage billede af din opgave eller din løsning heraf og maile eller "skype" den til mig.

FORDELENE (i forhold til traditionel ansigt-til-ansigt undervisning) ved online lektiehjælp ved mine fag, og som jeg har det sat op (beskrevet ovenfor), er: 1) Ingen spildtid p.g.a. af transport/venten på hinanden/brudte aftaler. 2) SMS-muligheder for hurtig ændring af aftaler eller dette: "Kan vi gå på Skype nu - eller hvornår kan du?" 3) Udbyttet er - efter min overbevisning - lige så stort som ved ansigt-til-ansigt. 4) "Stressfaktoren" er - efter min overbevisning - væsentligt nedsat i forhold til den direkte ansigt til ansigt hjælp, noget der er værdifuldt for den stille og frygtsomme elev, der ikke tør ytre sig i skoleklasse. 5) At vore samtaler bagefter ligger som videoer på din computer så du kan høre og se hvad der er sagt og vist i vores samtale lige så ofte du ønsker, er virkelig et kæmpe plus!
Er du alligevel skeptisk over for "Online", som rigtig mange er ved første henvendelse, så lad det komme an på en prøve (se nedenfor) - du vil blive omvendt!

LYDER ALT DETTE BARE ALT FOR TEKNISK OG AFSKRÆKKENDE for dig, så er
den gode nyhed, AT DET VIRKER, og AT DU BARE SKAL TÆNDE FOR DIN SKYPE,
"så kører det for dig/os!".

VED HENVENDELSE (via Tutoren.dk eller direkte) er det bekvemt, at du oplyser dit mobil
nr. for hurtig/effektiv kommunikation i opstart fasen. Evt. tillige dit Skype navn. Du kan også kontakte mig direkte over Skype: se mit Skype navn nedenfor.

DER YDES PRIMÆRT FORTLØBENDE LEKTIEHJÆLP (måneder/år - nogle kontakter strækker sig endda over 3 år, 2g-3g-1.Uni-studieår).
Med sigtet længere varende lektiehjælp, vil prisen per time være 120 kr - bemærk dog, at hvis
lektiehjælpen blot varer f.eks.15 min, gælder dette naturligvis kun for
1/4 time - altså 30,-kr. Sådanne situationer, der ikke er ualmindelige,
kan forekomme, for eksempel når en elev er gået i stå i en opgave og
blot mangler et enkelt tip for selv at kunne fortsætte. Jeg beregner IKKE forberedelsestid, så du betaler kun for kontakttiden over Skype - medmindre andet er aftalt.

Afregning for lektiehjælp sker ved FORUDBETALING (!): ved MobilePay - hvis andet ikke er aftalt.

JEG ER 100 % TIDSFLEKSIBEL:
Mobil 60899779
[email protected]
Skype: henningnielsen8000

Sted
Erfaring
Ekstrem megen (mere end 10 år)
Uddannelse
Lang videregående
Pris
Alder
75+ år

Kontakt tutoren