Beskrivelse

Jeg har mange års erfaring i praktisk anvendelse af matematik og fysik i industrien og kan på den måde gøre undervisningen let forståelig og praksisnær. Jeg er også uddannet gymnasielærer og praktiserer som sådan.
Jeg har lokale til undervisning, men kører også ud og underviser, ligesom jeg er vant til fjernundervisning via de forskellige muligheder, der findes.
Jeg er vant til at arbejde med CAS redskaberne: Maple, TI Nspire, Geogebra, Wordmat, Excel osv.

Erfaring
Megen (3-5 år)
Uddannelse
Lang videregående
Pris
Alder
55-64 år

Kontakt tutoren