Tutoren.dk er ejet og drevet af engelsk registreret Wixia Web Ltd, Company No 8673979.

Databeskyttelse

Tutoren.dk lægger meget vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af Tutoren.dk. Derfor er det af stor betydning for Tutoren.dk, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af brugere til Tutoren.dk, ikke kommer til andres kendskab. Tutoren.dk gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Behandling af personoplysninger

Tutoren.dk er udelukkende i besiddelse af oplysninger om tutorer fra deres egen registrering på sitet. Oplysningerne bruges kun internt og videregives eller sælges ikke til uvedkommende.

Kontaktoplysninger holdes skjult for uvedkommende kontakt sker ved, at kunden (eleven) via sitet sender en formular med ønske om forhandling til den valgte tutor.

Oplysninger, der ikke er kontaktoplysninger, bruges til at generere tutordatabasen. Det er de oplysningerne der er nødvendige for at finde en tutor der passer til en kundes behov og tutorens fornavn, men ikke kontaktoplysninger.

Oplysninger om fag, niveau, overordnet sted (region og by) og nogle få andre er frit tilgængelige for alle besøgende i portalen. De oplysninger, der aldrig er tilgængelige for andre end den enkelte tutor selv og administratorerne på Tutoren.dk, er fuldt navn, telefonnummer og adresse.

Tutoren.dk lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer, medmindre du udtrykkeligt har accepteret det.

Tutoren.dk forbeholder sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen, er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold.

Oplysningers rigtighed og ansvar for rigtighed

Når en tutor eller registrerer sig på Tutoren.dk, sender vi et link til den opgivne e-mail adresse, som skal aktiveres, før der kan registreres yderligere data. Dette er vores sikkerhed for, at vi benytter den korrekte e-mail adresse til kommunikation med brugeren.

Vi foretager ingen kontrol med, om personer bag profilerne har været straffede eller involveret i kriminalitet. Tutoren.dk kan ikke holdes ansvarlig for oplysningers rigtighed.

Betaling

Tutoren.dk tager betaling for oprettelse og abonnement på tutorprofiler. Det er kun tutoren der betaler, kunden/eleven/den studerende betaler ikke for formidlingen. Prisen er pt 275 kr for et halvt års abonnement og 400 kr. for et helt år.

Brugernavn og adgangskode

Tutoren.dk er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse brugerens adgang til og anvendelse af et Tutoren.dk. I tilfælde heraf er Tutoren.dk uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand.

Brugeren skadesløsholder Tutoren.dk for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af et med Tutoren.dk tilknyttet Tutoren.dk Brugernavn og Adgangskode.

Tutoren.dk opfordre brugeren til at ændre sin Adgangskode ofte.

Formålet med et Tutoren.dk Brugernavn er at identificere dig som unik bruger, når du logger ind på Tutoren.dk samt sikre, at du får en personlig oplevelse, når du anvender Tutoren.dk

Ansvarsfraskrivelse

Selvom Tutoren.dk har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Tutoren.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, består der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Tutoren.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. Endvidere påtager Tutoren.dk sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i edb-systemer tilhørende Tutoren.dk.

Tutoren.dk indeholder adskillige links til andre websider. Tutoren.dk indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websider, ligesom Tutoren.dk ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra Tutoren.dk sker formidling eller hvortil der linkes.

Indhold lagt af en bruger noget sted på Tutoren.dk er alene den pågældende brugers ansvar og Tutoren.dk påtager sig intet ansvar for ulovligt indhold.

I forbindelse med services og tilbud, hvor brugere afgiver oplysninger til tredjepart, er Tutoren.dk på ingen måde ansvarlig for denne tredjeparts datasikkerhed og/eller behandling af personoplysninger.

En bruger af Tutoren.dk kan ikke gøre Tutoren.dk ansvarlig for tab, der måtte følge af, at Tutoren.dk opdaterer eller ændrer sine services eller tilbud.

Tutoren.dk er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder edb-virus. Tutoren.dk påtager sig intet ansvar for tab af data.

Tutoren.dk er ikke på nogen måde ansvarlig for undervisningsforløbet efter den første kontakt gennem sitet.

Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 23. juli 2021 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.