Tjek først om:

- hvis du netop har oprettet din profil, så husk at din profil først bliver aktiveret når vi du har betalt dit abonnement. Løsning: Betal dit abonnement så hurtigt som muligt.

- du har justeret din undervisningsprofil til "Inaktiv". Løsning: Sæt din undervisningsprofil til "Aktiv", så dukker din undervisningsprofil frem i Tutorguiden.

Har du sikret dig disse to ting og får du stadig ingen henvendelser efter et stykke tid, så læs videre:

Antallet af henvendelser til tutorer med profil på tutoren.dk svinger noget afhængig af datoen. Langt de fleste henvendelser finder sted i perioder op til eksaminer og prøver, typisk i november-december og april-maj, og i starten af skoleåret i august og september. Meget få finder sted i sommerperioden, hvor næsten alle uddannelsesinstitutioner er lukkede.

Får du stort set ingen henvendelser selv i gunstige perioder, kan det skyldes flere ting:

Prisen - check at den pris du tager per undervisningstime ikke ligger væsentlig højere end andre tutorer med samme fag i dit område.

Fag - alle fag er ikke lige populære. Langt de fleste henvendelser sker på de store traditionelle fag. Især naturfag (og herunder især matematik og fysik) og sprogfag (og herunder især dansk, engelsk og tysk) er populære.

For begrænset område. Langt de fleste henvendelser finder sted i de større byer. Bor du i en mindre by kan du også vælge at tilbyde online lektiehjælp og der igennem få flere elever.

Har du igennem længere tid oplevet, at du ingen henvendelser får, så gør venligst tutoren.dk opmærksom på problemet og vi vil sammen blive enige om, hvad der kan gøres ved det.