Som tutor forventes det naturligvis, at du har overblik over det stofområde, som du underviser i. Men det kan dog i mange tilfælde være fordelagtigt at bruge lidt tid på forberedelse inden hver undervisningstime.

Til den første time er det oftest ikke muligt, men det anbefales også at den første time mere bruges til at danne sig et overblik over elevens viden og de områder, hvor eleven især har brug for hjælp.

Det er også en god ide at skaffe den bog, som eleven bruger som lærebog på sin uddannelsesinstitution. Lærebøgerne kan som regel findes på det lokale bibliotek.

Til hver gang kan man så aftale, at man gennemgår et begrænset stofområde. Det giver mulighed for lige hurtigt, at gennemlæse de relevante kapiter i lærebogen inden undervisningen.

Det er vigtigt at man i løbet af undervisningen inddrager eleven så meget som muligt. Det sker typisk ved at stille mange spørgsmål og lade eleven selv forklare så meget som muligt. I en ideel undervisningstime taler eleven mindst lige så meget som tutoren, da det erfaringsmæssigt er den bedste måde, eleven lærer på.

Det er også vigtigt, at man åbent indrømmer, hvis der er noget, man ikke har svar på eller en opgave man ikke kan løse. Til gengæld skal man så sørge for, at man har undersøgt det og fundet svaret, når man mødes næste gang.

Læs også artiklen - Hvordan forløber den typiske undervisningstime?