Det præcise forløb afhænger af fag og niveau, men aftales og justeres løbende mellem eleven og tutoren.

Sædvanligvis aftaler man at mødes fast 1-2 timer om ugen. Som regel er tutoren dog fleksibel hvad det angår, således at der i nogle uger springes over og at der i andre uger - måske op til vigtige prøver og eksaminer - gives betydeligt flere timer.

Dette afhænger dog fuldstændig af den enkeltes tutors fleksibilitet. Sædvanligvis må eleven også selv være fleksibel, hvis tutoren nogle gange er forhindret.

Den første gang, som eleven og tutoren mødes, bruges typisk til at snakke lidt om de problemer den studerende måtte have, samt at give tutoren mere specifikke oplysninger om niveau og om den lærebog der bruges. Man kan ikke forvente, at tutoren kan besvare alle spørgsmål den første gang, hvor han/hun ikke har haft mulighed for at forberede sig.

Efter hver time bruger man gerne lidt tid på at snakke om næste time og evt. hvilke emner/kapitler der skal gennemgås. På den måde får tutoren lejlighed til at forberede sig, hvilket er til fordel for både tutoren og eleven.

En typisk undervisningstime forløber ved at tutoren og eleven diskuterer stoffet. Den er forskellig fra hvad man kender fra sin uddannelsesinstitution, idet den studerende her er meget mere involveret og aktiv. Det er vores erfaring at den studerende får betydelig mere ud af undervisningen når vedkommende deltager aktivt og via spørgsmål og opgaver konstant skal forholde sig til det gennemgåede stof.

Det er vigtigt at bide mærke i at det ikke er tutorens opgave at lave elevens lektier, men at øge elevens forståelse, således at han/hun selv kan lave lektierne.