Folkeskolelærer

Lene Sørensen

EKSAMENSHJÆLP

Uddannet sproglærer i engelsk, fransk og tysk med god erfaring for mundtlige og skriftlige prøver i folkeskolen. Har også hjulpet mange gymnasieelever på A og B niveau.

eva

Jeg er uddannet folkeskolelærer med udvidede kurser i dansk, engelsk og undervisning af to-sprogede studerende.

Jette

Jeg har mange års erfaring som folkeskolelærer, har ført klasser til folkeskolens afgangsprøve og været censor.

Udgiv indhold