Gentofte

Julie

Jeg er uddannet cand.mag. i Engelsk og Historie og jeg har mange års erfaring som gymnasielærer, som censor og som eksaminator.

Viola

Hallo!

Jeg kommer fra Essen i Tyskland og tysk er mit modersmål.

Derudover er jeg cand. mag. i tysk litteratur og sprog (Ruhr-Universität Bochum) og uddannet sproglærer (Goethe-Institut).

Udgiv indhold