Lasse

Undervisning på dit niveau

*I also tutor in English if you are an exchange student staying in Denmark temporarily and want some additional help or if Danish is not your native language. Please visit the bottom of the page for a translation of my profile*

Mit navn er Lasse, jeg er 20 år gammel og dimitterede i juni fra Aarhus Katedralskole (med et snit over 11). Jeg har altid interesseret mig for at undervise. Jeg har i løbet af mit gymnasieforløb været ansat på skolen som lektiehjælper og er nu ansat som lærervikar på Mårslet Skole. Mit kompetenceområde er de naturvidenskabelige fag, primært kemi, fysik og matematik. Desuden underviser jeg også i NV, bioteknologi og biologi. Jeg har søgt diverse faglige udfordringer, der hører under mine fag, f.eks.:

-Vinder af Lundbecks Drughunter Dysten (Biologi), 2016

-Finaledeltager ved dansk kemi OL, 2017

-Deltager i Projekt Forskerspirer ved KU & AU med projektet Laser Orbital Debris Removal (Fysik), 2016

Under mit gymnasieforløb blev jeg desuden tildelt flere legater, bl.a. grundet faglig udmærkelse i de naturvidenskabelige fag. Jeg er derudover ansat hos DinTutor, hvorigennem jeg yderligere har erfaring med privatundervisning. Jeg er udadvendt og elsker at lære fra mig. Også gennem mit tidligere job som lektiehjælper, har jeg erfaring med at hjælpe elever til at forstå stof, som de har meget svært ved. Jeg underviser normalt gymnasieelever, men kan også sagtens undervise folkeskoleelever.

Derudover vil jeg rigtig gerne hjælpe med at rette eller give feedback på afleveringer i kemi, fysik, matematik, biologi, bioteknologi og engelsk eller større opgaver så som SRO eller SRP. Jeg vil ikke skrive dem for dig!

Jeg er fleksibel - jeg vil helst undervise hos dig, men kan også sagtens undervise hos mig (Aarhus Syd) eller et offentligt sted, f.eks. Dokk1. Alternativt kan jeg hjælpe online, f.eks. over Skype ved hjælp af skærmdeling, såfremt du ikke bor i Aarhus omegn. Jeg tager 180,- i timen, her er forberedelse inkluderet, og transport såfremt du ikke bor over 10 km fra mig, ellers tager jeg et beskedent beløb afhængigt af afstanden.

Undervisning om aftenen er ikke et problem såfremt dette ønskes. Jeg kan kontaktes over mail: lasse.juul@outlook.dk, samt over mobil: 20530062 eller 31751182.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Mvh Lasse

Lasse

English

My name is Lasse. I am 20 years old and I graduated from Aarhus Cathedral School in June (with impeccable marks). Teaching has always interested me. I was during my high school years employed by my high school as a tutor and I am currently working as a substitute teacher at my old elementary school. My field of expertise is natural science, primarily chemistry, physics and mathematics. Furthermore I also teach biology and biotechnology. Throughout my high school years I have participated in various extracurricular activities such as:

-First place at "Drughunters" which is a competition hosted by Danish pharmaceutical company, Lundbeck (biology), 2016

-Finalist at Danish chemistry olympiad, 2017

-Participant at "Junior Researchers Project" hosted by Copenhagen University and Aarhus University with the project Laser Orbital Debris Removal (physics), 2016

During my high school years I received multiple grants, one due to distinction in the natural sciences. Furthermore, I am currently employed by Danish tutoring agency, DinTutor, through which I have additional expertise with private tuition. I am extrovert and love to teach. Through my previous job as a high school tutor and my current ones I have experience elucidating concepts, which you might find difficult to grasp. I usually tutor high school students, but I will also gladly tutor elementary school students.

In addition, I shall gladly help you review your assignments in chemistry, physics, mathematics, biology, biotechnology and English, or big assignments such as SRO or SRP. I do not wish to write them for you!

I am flexible - I prefer to tutor at my place (Aarhus Syd), but I can come to you as well, or we can meet in a public setting such as Dokk1. Alternatively I do a lot of online tutoring through Skype, which I often find to yield great results. This means I am able to help you worldwide. My price is 180 DKK / hour, preparation and transport naturally included, assuming you live within a reasonable distance of me.

Tuition in the evening is not a problem, should it fit you best. You can reach me through my mail: Lasse.juul@outlook.dk and phone: +4520530062 or +4531751182.

I'm looking forward to hearing from you!

Best regards Lasse

Kontakt tutoren!

HUSK! 1) korrekt e-mail-adresse. 2) fag og antal timer. 3) Undervisningssted.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Fill in the blank