Hvor er det bedste sted at give lektiehjælp?

Tutoren og eleven aftaler indbyrdes, hvor undervisningen skal finde sted.

Typisk finder den sted hjemme hos enten eleven eller hos tutoren.

Hovedsagen er, at det er et stille og roligt sted, med nok bordplads til både elevens og tutorens bøger og notater.

I tilfælde af at eleven ikke ønsker at mødes privat, kan man også mødes på offentlige steder - her er især biblioteker velegnede. I nogle tilfælde kan det også være en mulighed, at mødes på den elevens uddannelsesinstitution, hvis man kan finde et roligt studielokale.

Det kan ikke anbefales at mødes på cafeer eller lignende, da den omgivende støj giver en mærkbar forringet indlæringssituation.

Tutoren.dk anbefaler, at hvis man er tutor for en folkeskole-elev, så aftaler man altid at mødes hjemme hos eleven mens der mindst en af forældrene er hjemme.