Status over 2016 på Tutoren.dk

Godt nytår til alle vores tutorer, elever og studerende!

Traditionen tro gør Tutoren.dk her ved begyndelsen af det nye år status over det forgangne år. På mange måder, især naturligvis på den globale scene, har det været et udfordrende år og året har heller ikke været helt så godt for Tutoren.dk som håbet.

Efter år med uafbrudt stigning har 2016 budt på et fald både i form af besøgende og unikke besøgende på henholdsvis 12% (nu 37300 besøgende) og 12% (nu 27600 unikke besøgende) i forhold til 2015. Dette har medført et fald i antallet af elever og studerende der kontaktetede vores tutorer. Vi har således haft 2980 henvendelser, hvilket er et fald på 12% i forhold til sidste år. Antallet af nye tutorer er dog også faldet til 110 nye tutor-abonnementer tegnet i 2016 (fald på 23%), hvilket faktisk betyder, at der var en ganske pæn stigning i antallet af henvendelser per tutor; således fik hver tutor i gennemsnit 27,1 henvendelser (stigning på 12%). For den enkelte tutor har 2016 altså været et godt år med flere henvendelser, og vi håber at det sammen med flere besøgende grundet en ny hjemmeside (se nederst) vil betyde flere tutorer og dermed mere hjælp til især gymanasieelever og universitetsstuderende i 2017.

Som altid har vi også set nærmere på hvilke fag der var populære i det forgangne år. Som figuren neden for viser var de største fag igen matematik (23% af alle henvendelser) og engelsk (12%), men dansk er nu igen rykkket op på trediepladsen (10%) foran kemi (9%), fysik (9%), tysk (7%) og historie (4%).

Status 2016 - mest populære lektiehjælpsfag

I årets top 10 af fag med de fleste henvendelser er der altså lidt i forhold til 2015. Udover at dansk og kemi har byttet plads, er det også værd at bemærke at samfundsfag er steget to pladser fra 10. til 8. pladsen. Mest bemærkelsesværdigt er dog at statistik er ny på listen (i stedet for fransk som er faldet helt ned på 12. pladsen), skubbet derop af behov fra universitetsstuderende fra en lang række fag såsom sociologi, medicin og økonomi. Lige uden for top 10 finder vi også spansk kun et par henvendelser bag statistik.

De 10 mest populære fag at få lektiehjælp i (med 2015 pladsering i parantes)

1. Matematik (1)
2. Engelsk (2)
3. Dansk (4)
4. Kemi (3)
5. Fysik (5)
6. Tysk (6)
7. Historie (7)
8. Samfundsfag(10)
9. Biologi (9)
10. Stastistik (ny)

2016 har altså overordnet set været et udfordrende år med fald i antallet af besøgende og brugere på siden. Den trend forventer vi dog at vende her i 2017 ved at lancere en række nye tiltag i forbindelse med en større updatering af hjemmesiden, som vi håber at have klar til efter sommerferien.

BlogReklame