Status over 2017

Godt nytår til alle vores tutorer, elever og studerende!

Traditionen tro gør Tutoren.dk her ved begyndelsen af det nye år status over det forgangne år. Det har mest af alt været et overgangsår med udfordringerne fra 2016 vedrørende øget konkurrence gentaget. Desværre lykkedes det os ikke at færdigudvikle en ny og forbedret hjemmeside, men forhåbentligt vil det ske her i 2018.

2017 har budt på et mindre fald både i form af besøgende og unikke besøgende på henholdsvis 11% (nu 33080 besøgende) og 12% (nu 23400 unikke besøgende) i forhold til 2016. Dette har naturligt nok medført et fald i antallet af elever og studerende der kontaktede vores tutorer. Vi har således haft 2430 henvendelser, hvilket er et fald på 16% i forhold til sidste år. Antallet af nye tutorer er dog stabilt med 110 nye tutor-abonnementer tegnet i 2017, hvilket faktisk betyder, at der var et fald i antallet af henvendelser per tutor; således fik hver tutor i gennemsnit 21,9 henvendelser (fald på 26%).

Som altid har vi også set nærmere på hvilke fag der var populære i det forgangne år. Der var ingen ændringer i forhold til sidste år og som figuren neden for viser var de største fag igen matematik (25% af alle henvendelser), engelsk (12%) og dansk (11%) foran kemi (10%), fysik (9%), tysk (6%) og historie (5%).

Status 2017 - mest populære lektiehjælpsfag

I årets top 10 af fag med de fleste henvendelser er der altså ikke de store ændinger i toppen i forhold til 2016.
Under toppen er der dog sket lidt idet biologi er steget en placering, mens samfundsfag og Statistik er faldet helt ud af top 10. I stedet er fransk kommet tilbage på top 10 pladsen på en 9. plads og spansk er ny på top 10 med en 10. plads. Lige uden for top 10 finder vi samfundsfag, statistik og økonomi.

De 10 mest populære fag at få lektiehjælp i (med 2016 pladsering i parantes)

1. Matematik (1)
2. Engelsk (2)
3. Dansk (3)
4. Kemi (4)
5. Fysik (5)
6. Tysk (6)
7. Historie (7)
8. Biologi (9)
9. Fransk (ny)
10. Spansk (ny)

2017 har altså overordnet set igen været et udfordrende år med fald i antallet af besøgende og brugere på siden. Den trend forventer vi dog at vende her i 2018 når vores nye og mere mobilvenlige hjemmeside er klar.

Vi vil også gerne takke alle de dygtige tutorer der har støttet Tutoren.dk i 2017 og ydet fremragende lektiehjælp til tusindsvis af elever på alle niveau'er fra skole og gymnasie-elever til universitetsstuderende og folk i arbejde der ønsker at videreuddanne sig.

BlogReklame