Status over 2018

Godt nytår til alle vores tutorer, elever og studerende!

Traditionen tro gør Tutoren.dk her ved begyndelsen af det nye år status over det forgangne år.

2018 har været et ganske udfordrende år pga af yderligere problemer med udvikling af en ny hjemmeside og øget konkurrence.

Året budt på et fald både i form af besøgende og unikke besøgende på henholdsvis 13% (nu 28.900 besøgende) og 9% (nu 21.300 unikke besøgende) i forhold til 2017. Dette har også medført et fald i antallet af elever og studerende der kontaktede vores tutorer. Vi har således haft 1977 henvendelser, hvilket er et fald på 19% i forhold til sidste år. Antallet af nye tutorer er også faldet med 21% til 87 tutorer. Den gode nyhed for de tutorer der tegnede (eller gentegnede) et abonnement er dog at at antallet af henvendelser per tutor per år er steget til 22.7 (stigning på 4%), altså næsten 2 henvendelser per måned. Det skal dog siges at der er stor variation blandt tutoerne med nogle der modtaget mange flere henvendelser.

Som altid har vi også set nærmere på hvilke fag der var populære i det forgangne år. Der er temmelige store forændringer i forhold til de forgangne år med ændringer på flere pladser. Som figuren neden for viser var det største fag dog igen matematik (25% af alle henvendelser), men nu efterfuldt af kemi (14% op fra 4. pladsen) med engelsk lige efter (10%, faldet en plads). Derefter kommer Fysik og Tysk (begge med 9% og begge op en plads) mens dansk (11%) er helt nede på 6. pladsen (faldet 3 pladser) foran samfundsfag som er steget imponerende 4 pladser.

Status 2018 - mest populære lektiehjælpsfag
Status 2018 - mest populære lektiehjælpsfag

I årets top 10 af fag med de fleste henvendelser er der altså sket store ændinger i toppen i forhold til 2017, hvor især naturvidenskabelig fag har vundet frem på bekostning af sprogfag. Dette indtryk forstærkes af at både spansk og fransk er røget ud af top 10, mens statistik og som tidligere nævnt samfundsfag er nye på listen. Historie og biologi er begge faldet en plads. Lige uden for top 10 finder vi økonomi, spansk og fransk.

De 10 mest populære fag at få lektiehjælp i (med 2017 pladsering i parantes)

1. Matematik (1)
2. Kemi (4)
3. Engelsk (2)
4. Fysik (5)
5. Tysk (6)
6. Dansk (3)
7. Samfundsfag (ny)
8. Historie (7)
9. Statistik (ny)
10. Biologi (9)

Her til sidst vil vi gerne takke alle de dygtige tutorer der har støttet Tutoren.dk i 2018 og ydet fremragende lektiehjælp til tusindsvis af elever på alle niveau'er fra skole og gymnasie-elever til universitetsstuderende samt folk i arbejde der ønsker at videreuddanne sig.

BlogReklame