Måndens tutor er Morten – Læs interviewet her!

Navn: Morten
Alder: 49
Geografisk område du underviser i: Storkøbenhavn
Fag du underviser i: Matematik, kemi og naturfag

Hvor længe har du været tutor hos tutoren.dk og hvordan fik du først kendskab til siden?

Jeg har brugt tutoren i godt fem år med enkelte perioder på standby. Jeg har gennem hele perioden fået en del henvendelser der har fordelt sig jævnt over året selvfølgelig med særlig mange henvendelser op til prøveperioder. De seneste to år har jeg oplevet en stigning i antal henvendelser til trods for at udbuddet af alternative tilbud om privatundervisning også er steget i samme periode. Det afspejler det forhold at flere i dag søger hjælp til uddannelse end tidligere.

Hvilken baggrund og erfaring har du for at undervise som tutor?

Jeg er uddannet lærer med omkring 10 års undervisningserfaring inden for matematik og naturfag. Jeg fik kendskab til siden ved at søge efter matematikhjælp på nettet. På samme måde som de fleste brugere. Jeg valgte at benytte siden fordi det er enkelt og direkte uden afregning til mellemmand bortset fra kontingentet. Som uddannet lærer er det ikke attraktivt for mig at benytte de større og mere strømlinede sider der har mere formaliserede tilbud til brugerne og aflønner tutorerne til studieløn.

Hvor mange elever underviser du typisk ad gangen og hvor mange timer bruger du på det om ugen? Er det passende eller ønsker du flere eller færre elever?

Det varierer hvor mange timer jeg underviser om ugen. I gennemsnit omring seks-otte timer. Typisk underviser jeg en elev af gangen men ofte også to eller tre. Det afgørende ved flere elever er på forhånd at sikre at de er på samme niveau og arbejder godt sammen uden indbyrdes konkurrence.

Undervisningen foregår som regel privat hos mig for at undgå tid til transport. Jeg tager tillæg for transport hvilket motiverer de fleste elever til at vælge at mødes hos mig.

Hvilke fag og på hvilke niveau underviser du typisk? Er der andre fag eller niveau’er du gerne ville undervise (mere) i?

Jeg tilbyder undervisning på alle niveauer men undgår helst de mindre klasser i folkskolen. Langt den overvejende del af mine henvendelser er fra gymnasieelever og især på B-niveau. Det skyldes at B-niveau i matematik efterhånden er et adgangskrav til de fleste videregående uddannelser. Jeg lægger op til og prioriterer længerevarende forløb hvor der er mulighed for at opbygge den grundlæggende forståelse.

Jeg tilbyder også hjælp i naturfag og får jævnligt henvendelser om især hjælp til kemi i gymnasiet. Dog ikke tilnærmelsesvis så ofte som henvendelser om matematik. Det er ofte i forbindelse med SRP opgaver i gymnasiet der kombinerer flere fag.

Er der nogle ulemper ved at værre tutor eller er der noget du gerne vil have forbedret?

Den største ulempe ved at være tutor er at man skal bruge nogen tid på at fastholde eleverne til aftalerne så de ikke melder afbud når der pludselig melder sig en opgave eller andet. Som regel skylder deres afbud forhold som de kunne have forudset. Derfor kan jeg anbefale at tale med eleverne om på forhånd at forholde sig realistisk til deres egen tid og muligheder før I laver aftaler.

Hvad er de største fordele ved at være tutor? Føler du at det giver dig et bedre overblik over dit fag? Er det noget du evt. vil skrive på dit CV?

Den største fordel ved at være tutor set fra et pædagogisk perspektiv er at du kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og måder at lære på. Sådan som det er intentionen i uddannelsessystemet hvor det pædagogiske virkelighed imidlertid er en anden på grund af diciplinære forhold, antal elever og tidsplaner. Mit eneste krav til eleverne er at de er motiverede og jeg oplever altid at de får positivt udbytte at undervisningen.

På grund af den direkte kontakt med den enkelte elev får du som tutor umiddelbar og kontant feedback på hvilke pædagogiske metoder der virker over for hvilke typer elever og hvilke der ikke gør. Det er med til at styrke dine evner some lærer.

Du kan besøge Morten’s tutor profil her.